Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /customers/a/8/e/aismo.dk/httpd.www/wp-content/plugins/js_composer_salient/include/classes/core/class-vc-mapper.php on line 186

323-211745 TVE/tve
16.07.2018

 

Handels- og medlemsbetingelser

 

1. Generelt om Aismo.dk

1.1  Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder for ethvert køb, som foretages hos Aismo.dk og Aismo ApS, CVR-nr. 39 69 63 63 – herefter benævnt ”Aismo” – ligesom betingelserne angiver abonnementsvilkårene for medlemskabet.

1.2  Aismo er en fordelsklub, som tilbyder Kunderne store rabatter på et varesortiment inden for tøj og sko. Samtlige varer, som er og forefindes på Aismo, kan kun købes som registreret medlem, jf. pkt. 2 på abonnementsvilkår.

2. Medlemskab

2.1  For at handle hos Aismo, er det en betingelse, at Kunden tegner et medlemskab på abonnementsvilkår.

2.2  Kunden skal være fyldt 18 år for at oprette Premium Medlemskab.

2.3  Der kan udelukkende oprettes ét medlemskab pr. kunde. Erhvervsdrivende kan ikke oprette et medlemskab.

2.4  Kunden har ansvaret for, at dennes kontooplysninger til enhver tid er ajourført og korrekte.

2.5  Medlemsprisen for et medlemskab er som følgende.
Premium Medlemskab koster kr. 99,00 inkl. moms pr. måned og hæves på Kundens kreditkort én gang i hver måned.  Kunden kan gøre brug af fortrydelsesretten i henhold til Forbrugeraftalelovens § 18.

2.6  Såfremt Kunden ønsker at opsige sit medlemskab, kan dette ske med øjeblikkelig virkning. Opsigelse skal ske via Kundens konto under ”Min konto > Medlemskab” og Kunden skal dernæst følge afmeldingsinstruktionerne på siden. Kunden kan også kontakte Aismo på mail eller telefon for afmelding.

2.7  I tilfælde af opsigelse, bliver Kundens konto inaktiv når den betalte periode udløber. Kunden kan ikke kræve medlemsprisen hel eller delvist tilbage.

2.8  Såfremt Kunden genaktiverer sin konto, gælder fortrydelsesretten efter Forbrugeraftalelovens § 18 ikke for medlemskabet.

3. Priser, betaling og ordrebekræftelse

3.1  Prisen for varerne er disse, som på dagen for bestillingens afgivelse er angivet på hjemmesiden, og er inkl. moms, afgifter, gebyrer og skatter.

3.2  Der vil være anvist to priser på hver vare. Den ene pris – den overstregede pris – er ikke en førpris, men en vejledende udsalgspris på det danske marked. Den vejledende udsalgspris er beregnet ud fra et gennemsnit af en række velkendte webshops normalpriser. Den anden pris, medlemsprisen er nettokontantprisen, og er således den pris, som Kunden skal betale for varen. Medlemsprisen kaldes også Aismo’s indkøbspris, men der tages forbehold for, at der kan forekomme indtjening på enkelte varer.

3.3  Aismo tager forbehold for trykfejl i priser og varebeskrivelser.

3.4  Kunden kan betale med VISA eller MasterCard. Eventuelle kortgebyr betales af Kunden.

3.5  Når betalingen er gennemført, modtager Kunden inden for rimelig tid en skriftlig bekræftelse på købet pr. mail, hvori nærværende betingelser er en integreret del.

3.6  Beløbet bliver først trukket på Kundens kreditkort, når varen afsendes fra Aismos forretningssted.

4. Fortrydelse

4.1 Kunden kan fortryde sit køb af både varer og abonnementet i henhold til Forbrugeraftalelovens § 18, stk. 1. Såfremt Kunden ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten, skal Kunden senest 14 dage efter at have modtaget sin vare give Aismo besked herom.

4.2  Fortryder Kunden sit køb af abonnementsydelsen jf. punkt 4.1, og har Kunden købt varer i den periode, er Kunden forpligtet til at tilbagebetale den rabat, som Kunden har opnået via sit medlemskab til Aismo. (Du kan ikke ønske den månedlige medlemspris tilbage & samtidig beholde dine varer købt til medlemspris).

4.3  Meddelelse om fortrydelse skal ske pr. mail til den i punkt 8 nævnte mailadresse.

4.4  Modtager Aismo meddelelsen i henhold til nærværende bestemmelse mere end 14 dage efter varerne er kommet i Kundens besiddelse, bortfalder fortrydelsesretten.

4.5  Varen skal sendes senest 14 dage efter den dato, hvor Kunden har meddelt Aismo om, at Kunden ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten og skal sendes til følgende adresse:
Ålevej 31
9186 Ranum

4.6  De direkte udgifter, der er forbundet med at sende varerne retur, afholdes af Kunden – dette gælder tillige tilfælde, hvor Kunden ikke afhenter varen til rette tid. Måtte varerne gå hændeligt tabt eller blive beskadiget under tilbagetransporten, bærer Kunden risikoen herfor.

4.7  Kunden kan ikke sende varerne retur pr. efterkrav eller sende til en pakkeshop. Returvaren skal sendes til den i punkt 8 anførte adresse. Varerne skal mærkes med afsenderens navn og adresse, ligesom varerne skal mærkes med ”Retur”, hvis varen sendes som følge af udnyttelse af fortrydelsesretten, eller med ”Ombytning”, såfremt varen skal ombyttes.

4.8  Kunden hæfter for en eventuel forringelse af varens værdi, såfremt ibrugtagningen heraf ligger ud over, hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art og egenskaber samt som led i at afprøve varerne. Fortrydelsesretten efter nærværende bestemmelse opretholdes, dog således at Aismo er berettiget til at modregne forringelsen i det beløb, som tilbagebetales.

4.9  Købesummen bliver tilbageført til Kundens konto senest 14 dage efter datoen, hvor Kunden har meddelt, at Kunden har fortrudt sit køb. Aismo forbeholder sig dog retten til at tilbageholde købesummen for varerne, indtil varerne er modtaget retur, eller indtil Kunden har fremlagt behørigt dokumentation for, at varerne er returneret.

4.10 Aismo er dog berettiget at modregne de i punkt 4.6 og punkt 4.8 nævnte udgifter i varernes købesum.

5. Levering

5.1  Leveringstiden er ca. 2-5 hverdage. Hvis der gælder andet, er det angivet ved den enkelte vare.

5.2  Alle varer sendes med et anerkendt transportfirma og leveres til nærmeste pakkeshop, til den adresse som er afgivet ved bestillingen.

5.3  Levering af varen anses for sket, når varen er kommet i Kundens besiddelse.

6. Reklamationsret

6.1  Kunden har 2 års reklamationsret for fejl og mangler.

6.2  Vil Kunden påberåbe dig en mangel, skal Kunden give Aismo skriftlig meddelelse herom inden for rimelig tid, efter at Kunden har opdaget manglen.

6.3  Uagtet de i henhold til købelovens mangelsbeføjelser, forbeholder Aismo sig afhjælpningsretten, herunder retten til at foretage omlevering.

6.4  Rimelig omkostninger til transport efter nærværende bestemmelse afholdes af Aismo. Varerne skal mærkes med afsenderens navn og adresse, ligesom varerne skal mærkes med ”Reklamation”.

6.5  Meddelelse om reklamation skal sendes til de i punkt 8 angivne kontaktoplysninger.

7. Ansvarsfraskrivelse

7.1 Hos Aismo tager vi forbehold for ændringer af afgifter og priser, udsolgte eller udgåede varer, korrekturfejl, tekniske fejl og force majeure, hvilket eksempelvis kan være arbejdskonflikter hos underleverandører, mangelfulde leveringer og varer eller underleverandører, som ikke kan leverer eller forsinker leverancer. Ligeledes kan Aismo ikke drages til ansvar for manglende modtagelse af e-post i forbindelse med køb, oprettelse eller opsigelse af medlemskab. Det er Kundens ansvar at være opmærksom på, om mail ender i uønsket post eller andet.

8. Kontaktinformationer

Aismo ApS
Ålevej 31
9681 Ranum
CVR-nr.: 39696363
E-mail: kontakt@aismo.dk
Telefonnummer: 42 33 07 92 – 20 45 50 39

9. Klager

9.1  Eventuelle klager kan sendes til Aismo, der vil besvare og behandle klagen hurtigst muligt. Opnås der ikke en mindelig løsning, kan der indgives en klage til nedenstående.

9.2  Center for Klageløsning
Nævnenes Hus, Toldboden 2
8800 Viborg
www.forbrug.dk

Er Klager forbruger med bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan Klager rettes til EU-Kommissionens online klageportal her ec.europa.eu/odr.

10. Lovvalg og værneting

10.1 Enhver tvist i henhold til nærværende betingelser skal afgøres efter dansk ret ved retten i Aalborg.